خواص شگفت انگیز آویشن شیرازى

بهترین آویش در شیراز پیدا مىشود، و به اصطلاح شیرازیها دو قسم است

1 - آویشن باریک

2 - آویشن پهن چنانکه ازنامش پیدا است برگهاى آویشن پهن بیضى شکل است ، و برگهاى آویشن باریک کمى درازتر وباریک است ، آویشن باریک اغلب در کوهها دیده مى شود.
آویشن کوهى ، گیاهى است که در سرازیرى صخره کوهها که درمقابل آفتاب است در جنگلها و اراضى غیر مزروع بطور خودرو مى روید ساقه آن بنفش رنگو ارتفاع آن گاهى به نیم متر مى رسد.
و در لاهیجان و طالش و آستارا و فارس مىروید... آویشن آبى و آویشن شیرازى یکى از گیاهان شفا بخشى است که در درمان و معالجهبیماریهاى مختلف ، اعجاز مى کند، و از این جهت است که باید آن را از گرانبهاترینگیاهان دارویى روى زمین بدانیم
پیشوایان اسلام بقدرى این گیاه را مفید مىدانسته اند که حضرت رضا(ع)  مى فرمودند: آویشن تنها داروى امیرالمومنین بوده است .
1- عن ابى الحسن (ع ) قال کان دواء امیرالمومنین (ع)الصعتر.
2- و کان یقول - یقوى المعدة ، و یقطع البلغم و هو امان من اللقوة
ونیزحضرت رضا مى فرمودند: آویشن معده را تقویت مى کند، و بلغم را بر طرف مى نماید،آویشن نیز انسان را از لقوه در امان نگاه مى دارد، (لقوه - مرضى است که در صورتانسان پیدا مى شود، و لب و دهان یا فک بطرفى کج مى شود(


خواص طبى و درمانى آویشن شیرازى این است که ضد درد و تشنجاست و خون را به جریان انداخته و اعمال اعضاء جنسى و تناسلى را در بدن تحریک وتقوین مى کند، هوش و قوه ادراک را زیاد مى کند، قابض و مقوى است و براى نارسایى کبدیعنى وقتکیه کبد ضعیف شده است و خوب کار نمى کند مفید است . آویشن در عفونتهاى ریوى، زکام ، برنشیت ، آسم ، گریپ ، آنژین ، سوء هضم و تخمه ، دل درد ورم امعاء نیزمصرف مى شود...
گلهاى خشک آویشن کوهى ، مقوى معده ، نیروبخش ، خلط آور، قاعدهآور، ضد درد و تشنج و بطور خفیف عرق آور است
پرفسورتروسودرباره آویشن مىگوید:
آویشن دشمن سم استآویشن تازه یا خشک آن را در عفونتهاى ریوى ، زکام ،برونشیت ، آسم ، گریپ ، خستگى و کوفتگى دست و پا، آنژین ، سوء هضم و تخمه ، دل دردو ورم امعاء مصرف مى کنند.
عصاره آویشن به نامتیمولاست که خاصیت ضد عفونىموثرى بر مجارى تنفس و جهار هاضمه دارد، سمومى که در آنجا جمع شده بکلى از بین مىبرد و جریان خون را منظم مى سازد... اگر چند برگ آویشن رابه غذاى خرگوشتها اضافهکنیم از نفخ شکم آنها جلوگیرى خواهد کرد و هیچوقت آنها گاز معده پیدا نخواهندکرد
مردى در خدمتامام هشتم (ع ) از رطوبت مزاج و علاج آن سئوال نمود آن حضرت باو دستور داد که آویشنرا بکوبد و ناشتا به دهان خود بریزد.
عن ابى الحسن (ع ) انهشکا الیه الرطوبة ، فامره ان یستف الصعتر على الریق
زیادى بلغم و رطوبت به اصطلاح امروزکمى ترشحسیب آدمدرانسان است ، و امام (ع)  آویشن را معالج آن دانسته و به همین سبب به آن مرد نگفتهآویشن را به صورت دم کرده بنوش ، زیرا در صوتیکه دم شود چون مخلوط با آب است بازنمى تواند جبران بلغم و رطوبت را نماید.

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو

/ 1 نظر / 4745 بازدید