خواص شگفت انگیز کاهو

گیاهى است داراى برگهاى بزرگ وپهن و ساقه اى پوشیده از برگهاى ، آنرا خام مى خورند و از آن سالاد هم درست مىکنند، بذر آن کاشته مى شود.
کاهو سرشار از ویتامینهاى (آ، ب ، ث ) و داراى آهن ، آهک (اکسید کلسیم ) فسفر، منیزیم ، ید، منگنز، روى ،سدیم ، و مس است خاصیت آن خنک است و تشنگى را تسکین داده رنگ چهره را باز مى کنداگر بخواهند کاهو زودتر هضم شود باید آنرا بجاى آبلیموى تازه با کمى سرکه مصرفکنند
کاهو یک گیاهطبى است که خواص زیادى دارد برگهاى کاهو زیاد هوا مى خورند و از برکت باد و باران وتشعشع آفتاب ، بهره مند مى شوند، تشعشع خورشید و ستارگان در خون گیاهى آن یعنىکلرفیلمنعکس ‍ گردیدهو سبب شده است که کاهو اشعهرادیواکتیوزیاد پیدا کرده است و آنرا خورشید متراکم نامند
به همین جهت دراسلام ، کاهو گیاهى بسیار مفید شناخته شده و مهمترین خاصیت آنرا درباره از بین بردنامراض دموى و صاف کردن خون و نیز ایجاد خونهاى تازه بیان فرموده اند.
عن ابى عبدالله ع قال علیکم بالخس فانه یطفى (یصفى ) الدم
کاهو بخورید زیرا خون را پاکمیسازد.
داشتن خون تمیز و صالح یک آرزوى همگانى وقدیمى بشر است ، زیرا اولین شرط داشتن یک مزاج متعادل دارا بودن یک خون پاکیزه غیرفاسد است و از قدیم براى تصفیه و اصلاح خون خیلى اهمیت قائل بودند، و امروز همبیمارىاسکوربورتراخیلى اهمیت میدهند، و با اینکه پس از کشف ویتامین (ث ) راه درمان آن پیدا شده است ،معذلک هنوز هم عده زیادى از فرزندان آدم از این مرض رنج مى برند ورقم قابل توجهى ازآمار متوفیات را تشکیل مى دهد.
براى اصلاح خون بایستى از نباتات استفاده کرد وبا این وسیله طبیعى و ساده همه روزه آنرا تازه و نو نمود
امروزه ثابت شده است که کاهو سرشار از کلسیم بوده و ویتامینهاى (آ، ب ، ث ،د، e1) )زیاد دارد و به همین جهت خلقت گویچه هاى قرمز خون را آسان مىنماید پزشکان قدیم ایران معتقد بودند که براى رفع فساد رقت خون هیچ چیز بهتر ازکاهو نیست و اکنون ما به خوبى مى دانیم که این مرض ‍ اسکوربورتنام دارد و با خوردن ویتامین (ث ) معالجه مى شود و چونکاهو به مقدار کافى از این ویتامین دارد نظر پزشکان قدیم ایران قابل ستایش ‍ است
دو خاصیت دیگراز کلام رسول گرامى اسلام (ص ) براى کاهو بیان شده است .
عنالنبى (ص ) انه یورث النعاس و یهضم الطعام
کاهوخواب آور و هضم کننده غذا است .

http://www.daressalam.persianblog.ir


بشر امروز بعلتگرفتاریهاى فراوان ، اعصابى خسته و فرسوده دارد و نیازمند به یک تریاک بى ضرر استتا اعصاب خود را به آن تخدیر کند و خستگى را بر طرف سازد و افکار پراکنده اى را کهایجاد بى خوابى مى کنند از بین ببرد و به همین جهت است که به این قرصهاى کشنده پناهمى برد.
براى مبارزه با این قرصهاى نکبت بار، دارویى بهتر از کاهو نیستزیرا تریاک بى ضرر است و آنها که به خوردن قرص عادت دارند و حتى تریاکیها چنانچه یکلیوان آب مغز کاهو در موقع خمارى بنوشند از آنها رفع اعتیاد مى شود بدون آنکهبخوردن آن عادت نمایند
کاهو خاصیت مسکن دارد واشخاص که عصبانى و مضطرب و پریشان مى باشند اگر کاهو بخورند خواب راحتى بر آنهاغلبه مى کند.
جالینوس  پزشک بزرگ ، نقل مى کند که در دوران پیرى دچار بى خوابىشده بود و شبها با خوردن کاهو در خواب عمیقى فرو مى رفت .
اشخاصى که دچار بىخوابى ، طپش قلب ، نورالژى ، درد اعصاب شده اند باید با شام خود کاهو مصرف کنند ویا شبها قبل ازخواب جوشانده شصت گرم کاهو را در یک لیتر آب مصرف نمایند
در مورد هضم غذاکاهو جزء بهترین و موثرترین عاملها محسوب مى شود.
کاهو هضم غذا را آسان مى کند، ترشحات معده و کبد و روده هارا مرتب مى نماید
کاهو مغزهاى خسته را تسکین مى دهد و معده هاى تنبل را تقویتمى نماید، کبدهاى بیمار را معالجه مى کند یبوست و رماتیسم را علاج مى کند
کاهو غذاى اشتها آور ممتازى است که همیشه باید قبل از غذامصرف شود، زیرا چون غذاى سهل الهضمى است از مجارى دستگاه هاضمه عبور کرده و راه رابراى غذاهاى بعدى باز میکند اگر کاهو را طبق رسمى که معمول است بعد از غذا بخوریدغذاهایى که بخوبى هشم نشده اند به خارج دفع مى کند
سالاد کاهو مثلتمام سالادهاى سبزى اشتها را تحریک مى کند، اگر سالاد کاهو را خوب بجوند و با آبدهان مخلوط کنند معده و روده ها را تقویت کرده و غدد هاضمه را وادار مى کند بطورفراوان عصیرهاى خود را نه تنها براى هضم کاهو بلکه براى تحلیل غذایى که بعد خوردهشده است ترشح نماید

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو

/ 0 نظر / 70 بازدید