چگونه بخوریم تا سالم بمانیم - قسمت دوم

11- اشتها به غذا
از خوردنغذایى که بدان اشتها ندارید، بپرهیزید
رسول گرامى اسلام (صلى الله علیه وآله ) فرمودند:
بر حذر باش از آنکه ، بخورى آنچه را اشتهاندارى که باعث حماقت و نادانى مى گردد.
لئالىالاخبار، ش 2
12- سیر بودن دائمى
از همیشه سیربودن بپرهیزید
امام على (علیه السلام ) فرمودند:
از همیشه سیر بودن و بسیار خوردن بپرهیزید که این کار بیمارى ها ورنج ها را بر مى انگیزاند.
غررالحکم ، ج 51، ص 151
13- حرام خوردن
از غذاى حرامدورى گزینید
رسول گرامى اسلام (صلى الله علیه و آله ) فرمودند:
هر که لقمه اى از حرام بخورد، تا چهل شب نمازش مقبول نگردد و تا چهلروز دعایش مستجاب نشود و هر گوشتى که از حرام بروید، آتش به آن سزاوارترباشد.
بحارالنوار، ج 66، ص 314
14- غذاى داغ
از خوردن غذا داغ اجتناب نمایید.
امامعلى (علیه السلام ) فرمودند:
غذاى گرم را وا نهید تا سردشود زیرا، براى رسول اکرم (صلى الله علیه و آله ) غذا حاضر کردند (ایشان ) فرمودند: وا نهیدش تا سر شود و قابل خوردن گردد، که خداى عزوجل آتش به ما نمى خوراند، و برکتدر غذاى خنک است .
فروع کافى ، ج 6، ص 322

 

http://daressalam.persianblog.ir

 

15- در جمع خوردن
بهتر است درجمع غذا بخورید
پیامبر گرامى اسلام (صلى الله علیه و آله ( فرمودند:
محبوبترین خوراکى در پیشگاه خدا چیزى است که دستها بر آن زیاد باشد. (خورنده ى آن بسیار باشد(
نهج الفصاحة، ص 15
16- فوت کردن در ظرف غذا
در ظروف آب وغذا فوت نکنید
امام صادق (علیه السلام ) فرمودند:
دمیدن در ظرف آب و غذا و در محل سجده مکروه است .
خصال ، ص 158
17- توجه بهمستمندان
مستمندان را هنگام خوردن غذا رد نکنید
امام على (علیهالسلام ) فرمودند:
چون سفره ى غذا گذارده شد و، سائل ومستمندى از راه رسید او را رد نکنید.
محاسن برقى ، ص 423
18- شام شب
شب ، حتما شامبخورید ولو به لقمه اى
امام رضا (علیه السلام ) فرمودند:
شب حتما غذا بخورید، اگر چه مقدار کمى نان باشد، چون باعث قوت جسم مىشود.
طب الائمه ، ص 65
19- شتاب در خوردن
غذا را خوب بجوید و در خوردن هرگز شتاب نکنید
امام صادق (علیه السلام ) فرمودند:
غذا خوردن راطولانى کنید، زیر لحظات آن از عمرتان محسوب نمى شود.
سفینة البحار، ج 1، ص 27
20- راهرفتن و خوردن
سعى کنید هنگام راه رفتن چیزى نخورید
امام صادق (علیهالسلام ) فرمودند:
در هنگام راه رفتن چیزى نخورید، مگر آنکهمجبور باشید.
روضة المتقین ، ص 524

منبع: کتاب چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

/ 0 نظر / 52 بازدید