اهمیت اسلام به سلامت جسم

از آنجا که تا جسم ، توانا و سالم نباشد روح و عقل و فکر نمى تواندبه درستى ترقى و پیشرفت نماید و از طرفى هم ترقى هر انسانى به وسیله عقل و فکر اومى باشد، باید دانست که سلامت بدن سهم بسزایى در عظمت انسان از نظر جنبه هاى علمى وصنعتى دارد.
لذا على (ع ) مصیبت بشر را در سه چیز ترتیب اهمیت آن خلاصه نموده

1- فقر و تنگدستى

2- کسالت بدن و علیل بودن جسم

3- امراض روانى از قبیل حسد، بخل وتکبر

و در مقابل ، سه چیز را از نعمت هاى بزرگ براى انسان و انسانیت مىشمارد.


1- عدم احتیاج به مردم یعنى داشتن مال و کسب کافى براى اداره امور زندگى .
2- صحت و سلامتى جسم ، و نیرومندى و توانایى بدن .
3- سلامت روان از جهتداشتن صفات خوب انسانى و آلوده نبودن به اخلاقیات زشت و ناپسند.
الاوان من البلاء الفاقة ، و اشد من الفاقة مرض البدن ، و اشد من مرضالبدن مرض القلب الاوان من النعم سعة المال ، و افضل من سعة المال صحة البدن وافضل من صحة البدن تقوى القلب(1)

http://daressalam.persianblog.ir

پیامبراسلام (ص ) مى فرماید خوشا به حال کسیکه اسلام بیاورد، و درآمدش براى معاش او کافىو بدنش نیرومند باشد
طوبى لمناسلم و کان عیشه کفافا و قواه شدادا(2)
على (ع ) در روایت دیگر سلامتى انسان را ازبزرگترین نعمتها براى او شمرده است چنانکه مى فرماید.
الصحةافضل النعم (3)
امام سوم (ع ) در ضمندعاى عرفهمىفرماید:
و متعنى بجوار حى واجعل سمعى و بصرى الوراثین منى
مرا از تمام اعضا و جوارحم بهره مند فرما، و چشم و گوش مرا وارث من قراربده ، یعنى تا وقت مرگ مرا از کورى و کرى و نقص عضو، مصون و محفوظ بدار.
اسلامبراى نیرومند شدن جوانان ؛ و برخوردارى آنان از سلامت جسم ، آموختن شنا و تیراندازى را، و دو وظیفه پدر نسبت بفرزندش دانسته است ؛ پیغمبر اکرم مىفرماید؛
علموا ابنائکم الرمى و السباحه(4)
تیر اندازى و شنا را به فرزندان خودبیاموزید
با توجه به آنکه دین مقدس اسلام هر دو جنبه روان و جسم را در نظرداشته تاءثیر هر یک را بر دیگرى مسلم دانسته و از طرفى دانشهاى پزشکى و روانى دراین زمان موید این نظریه اند یعنى روان آرام بدون بدن سالم امکان ندارد و بدن سالمبدون فکر و اندیشه و اخلاق نیکو میسر نخواهد شد

پی نوشتها:

1- نهج البلاغه فیض ص 1260
2- بحار ج 72 ص 67
3- فهرست غرر ص 199
4- جعفریات ص 98

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو

/ 1 نظر / 36 بازدید
پرشین بلاگ

کاربر گرامی ، این اولین نظر روی اولین یادداشت وبلاگ شماست. شما نیز میتوانید حین بازدید از وبلاگ های دیگران، روی یادداشت های آنان اظهار نظر کنید و با سایر وبلاگ نویسان تعامل داشته باشید.همچنین میتوانید امکان اظهار نظر روی یادداشت هایتان را غیر فعال کنید و یا نظرات رسیده را بررسی و در صورت لزوم حذف نمایید.