چگونه بخوریم تا سالم بمانیم - قسمت اول

 1- آغاز غذا با نام خدا
غذاى خود را بانام خدا آغاز کنید
امام على (علیه السلام ) فرمودند:
به هنگام غذا خوردن خداى را یاد کنید و از بیهوده گوئى اجتناب نمائیدزیرا که طعام نعمت و رزقى از خداوند است و بر شماست که در آن خداى را یاد کرده وشکر گوئید.
فروع کافى ، ج 6، ص 296
2- نمک قبل از غذا
ابتداى غذا، کمى نمک بخورید
حضرت على(علیه السلام ) فرمودند:
در شروع به غذا خوردن ، نمکبخورید، اگر مردم مى دانستند نمک چه خاصیتى دارد هر آینه به جاى داروهاى مجرب دیگرآن را انتخاب مى کردند.
طب الائمه ، ص 70

 http://daressalam.persianblog.ir

3- شروع با سرکه
خوب است غذا رابا سرکه شروع کنید
محمد بن على گوید: مردى در خراسانخدمت امام رضا (علیه السلام ) بود. غذایى براى آن حضرت آوردند که با آن سرکه و نمکبود. آن حضرت آغاز غذا را با سرکه شروع کردند، آن مرد گفت : قربانت گردم ، شما بهماها امر کردید با نمک شروع کنیم ! آن حضرت فرمودند: این مثل آن است ، بدرستى کهسرکه ذهن را قوى و عقل را زیاد مى کند.
طب و درمان ،ص 140
4- شستن دست ها
دست هایتان راقبل و بعد از غذا بشوئید
امام على (علیه السلام ) فرمودند:
شستن دست ها قبل از غذا، رزق را زیاد مى کند، لباس ها را از آلودگىحفظ مى نماید و چشم را تقویت مى کند.
خصال ، ص 612
5- کم خوردن و سلامت
کمتر غذابخورید تا کمتر بیمار شوید.
امام على (علیه السلام ) فرمودند:
خوراکت را کم کن تا بیمارى تو کم گردد.
غررالحکم ، ج 1، ص 114
6- کمخوردن و سبک بودن
کمتر غذا بخورید تا سبکتر باشید
رسول گرامى اسلام (صلىالله علیه و آله ) فرمودند:
محبوبترین شما در پیشگاه خداآنکس است که کم خوراکتر و سبکتر باشد.
کنز العمال ،ج 15، ص 261
7- میانه روى در خوردن
در غذاخوردنمیانه رو باشید
امام صادق (علیه السلام ) فرمودند:
هرگاه مردم در خوراک خود میانه رو باشند، بدن هایشان پایدار و محکماست .
سفینة البحار، ج 2، ص 79
8- سبک خوردن
سعى کنید سبک و متعادل غذا بخورید
امام کاظم (علیه السلام ) فرمودند:
تدبیر غذایىو رژیم خوراکى این نیست که اصلا چیزى نخورى ولکن رژیم این است که چیزى بخورى اماسبک
وسائل الشیعه ، ج 17، ص 183
9- پرخورى و هوشیارى
از پرخورى بپرهیزید تا هوشیار بمانید
رسول گرامى اسلام (صلى الله علیه و آله ) فرمودند:
پرخورى موجب از بین رفتن و نابودى هوشیارى و زیرکى است .
مستطرف ، ج 1، ص 180
10- پرخورى
از پرخورى بپرهیزید تا تندرستبمانید
امام على (علیه السلام ) فرمودند:
یا کمیل ! شکمت را از خوراک پر مکن ، براى آب هم جا بگذار و براى هوا هم قرار بده ، تااشتها دارى دست از خوراک بردار، اگر این کارها را انجام دادى خوراک بر تو گواراگردد، همانا تندرستى با کم خوردن و کم نوشیدن است .
تحفالعقول ، ص 66

 منبع: کتاب چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

/ 0 نظر / 5 بازدید