سیر و امور معنوى (pursuits spiritual and garlic )

با وجودى کهسیر در عقب راندن شیاطین و پلیدان شهرت جهانى دارد از دیدگاه بعضى محافل مذهبى ، بهخصوص از نظر انواع خانقاه ممنوع مى باشد . طبق شعارى که در تبت رایج است اگر کسى کهسیر به همراه خود دارد حتى اگر قرار باشد ساختمان خانقاهى که در آتش مى سوزد رانجات دهد، نبایستى وارد دیر شود . خوردن سیر در بین معالجین روحانى ذن در ژاپن وراهب هاى هندو منع شده است . طبقات روحانى مذهب هندو و راهب هاى مذهب jain نیز ازخوردن سیر امتناع مى کنند.

http://www.daressalam.persianblog.ir


علت این امر دو چیز است ، نخست این که راهب ها روزانهچندین ساعت جهت تمرینات و مراقبه که دورى از دنیا را طلب مى کنند بایستى در یک جابنشینند . سیر در عین این که فکر را زمین گیر مى کند جسم را به تحرک وا مى دارد کهرهبانان را براى جدایى از دنیا و ثابت نشستن دچار مشکل مى کند . در ثانى راهبان وراهبه ها در این سنین مجرد هستند و چون سیر گرمازا و محرک امور جنسى است ، براىآنها بیش از حد تحریک کننده است . اگر شما در حال مراقبه و تفکر بوده و یا مجرد وبدون همسر هستید، بایستى سعى کنید خوردن سیر و پیاز را به ویژه با گوشت از رژیمغذائى خود حذف کنید و خواهید دید که زندگى برایتان راحت تر خواهد شد .

منبع: کتاب قدرت شفابخشى سیر

/ 2 نظر / 8 بازدید
یارآشنا

سلام قبلا هم وبلاگ زیبا ومفید شما را دیدم وبهره بردم ولذت بردم مطالب علمی - مفید و روان است احسنت خدا کنه امثال وبلاگ شما در نت زیاد بشه[گل]

یارآشنا

این مطلب جالب برای بنده جدید بود ممنون[گل]