حقایقی که باید در مورد آنفلوانزای خوکی بدانید

همانطور که می دانید از تاریخ ۲۵ آپریل ۲۰۰۹ اخبارمربوط به شیوعآنفلوانزای خوکیدر سدر اخبار رسانه هایجهان قرار گرفت. اخباری در مورد شیوع گونه جدیدی از آنفلوانزا که واکسنی ندارد و درآمریکا و مکزیک به سرعت در حال گسترش است و احتمال یک همه گیری جهانی وجوددارد.

اکنون پس از شنیدن این همه اخبار ترسناک در مورداین بیماری، بهتر است یک قدم به عقب برگردیم و نفس عمیقی بکشیم  و یک نگاه کلی بهاین بیماری بیاندازیم. آنفلوانزای خوکی تا چه اندازه خطرناک است؟ آیا راهی برایمقابله با آن وجود دارد؟ آیا این بیماری مهار خواهد شد؟ آیا یک همه گیری جهانی منجربه مرگ عده زیادی از انسان ها می شود؟

چنانچه از آنفلوانزای خوکی می ترسید بهتر است ۶نکته زیر را در مورد این بیماری بخوانید:

1- تا کنون شدت ابتلا به اینبیماری در بسیاری از افراد، در حد خفیف و متوسط بوده است. موارد شدید ابتلا بهبیماری به دلایل نا معلومی عمدتا در مکزیک اتفاق افتاده است و در سایر نواحی جهانبه ندرت دیده شده است. بسیاری از افراد مبتلا شده به این بیماری بدون بستری شدن دربیمارستان و با دریافت داروهای ضد ویروس(Relenza و  Tamiflu) بهبودی کامل یافتهاند.

2- شما در مقابل آنفلوانزای خوکیبدون دفاع نیستید. کارهای ساده ای مانند شستشوی مرتب دست ها با آب و صابون، دستنزدن به دهان و بینی خود و دوری کردن از افراد بیمار تا حد بسیار زیادی از احتمالابتلا شما به این بیماری می کاهد.

http://daressalam.persianblog.ir

3- در یک همه گیری در آمریکا کهآنفلوانزای فصلی شیوع یافته بود، حدود دویست هزار نفر از مردم آمریکا در بیمارستانها بستری شدند. در حالی که آمار انتشار آنفلوانزای خوکی تا رسیدن به این رقم فاصلهزیادی دارد.

4- آینده آنفلوانزای خوکی نا مشخصاست و کسی نمی داند که آنفلوانزای خوکی به چه سمتی سیر می کند. مشخص نیست که آیاآنفلوانزای خوکی در مدت کمتر از یک ماه مهار می شود و یا اینکه به یکی از بیماریهای جدی تبدیل خواهد شد؟ دانشمندان هنوز در حال تحقیق بر روی این موضوع هستند. درهر صورت چه یک بیماری ساده باشد چه یک بیماری خطرناک،  راه های پیشگیری از ابتلا بهاین بیماری بسیار ساده  و عملی هستند.

5- جهان برای مقابله با بیماری هانسبت به گدشته بسیار آماده تر است. آنفلوانزای مرغی را به یاد بیاورید. چند سال قبلدانشمندان هیچ چیز در مورد عامل به وجود آورنده این بیماری نمی دانستند و هر روزهشدار های سازمان بهداست جهانی را در این مورد می شنیدیم. و دیدیم که چگونهآنفلوانزای مرغی مهار شد و تحت کنترل در آمد. قطعا دانشمندان تجارب خود را در زمینهمهار آنفلوانزای پرندگان، برای مهار کردن آنفلوانزای خوکی نیز به کار خواهندبست.

6- امروزه این تفکر که همه گیریهای جهانی منجر به مرگ عده زیادی می شوند درست نیست. همه گیری جهانی(Pandemic) درواقع به معنای انتشار جهانی بیماری است و  معمولا ربطی به میزان شدت بیماریندارد.

منبع: سایت ناپ تیم

برای دریافت آخرین آمار و اطلاعات مربوط به اینبیماری به لینک های زیر مراجعه کنید:

آخرین آمارابتلا به آنفلوانزای خوکی در جهان

انتشار جهانی ویروسآنفلوانزای خوکی بر روی نقشه

/ 0 نظر / 8 بازدید