خواص شگفت انگیز شیر

شیر یکى از غذاهاى مقوى و کاملبشمار مى رود. سالم ترین شیرها، شیر گاو است که با مزاج انسان نیز مناسب تر است .
شیر مملو از کلسیم است .
کلسیم نمک مخصوصى است که براى استحکام استخوان هاىبدن ، ناخنها و موها نقش حیاتى دارد، بدون کلسیم استخوانهاسست مى شوند، دندانها مىپوسند، ناخنها مى شکنند و مویها مى ریزند.
وجودکلسیم تنها براى استخوانها، دندانها، و مویها لازم نیست بلکه براى محکم عضلات نیزوجودش نهایت لزوم را دارد. مخصوصا براى عضلات قلب که دائما در حرکت مى باشند
مردى به امامصادق (ع ) عرض مى کند: استخوانهایم سسست و بدنم ضعیف گشته حضرت فرمود حتما شیربیاشام زیرا شیر تو را از لاغرى مفرط نجات مى دهد و به استخوانهایت استحکام مىبخشد.
قال له (للصادق ع ) انى اجد الضعف فى بدنى فقال لهعلیک باللبن فانه ینبت اللحم و یشد العظم
این سخن از امام ششم (ع ) در زمانى کهنامى از کلسیم و خواص آن نبوده البته جنبه اعجاز دارد.

http://www.daressalam.persianblog.ir


بدون کلسیم ، قلب خسته و امراض قلبى ایجاد مى شوند، اینامراض ‍ اکنون عامل شماره یک مرگ انسان مى باشند.
بدون کلسیم استخوانهاى ما، سستمى شوند و آهک بدن ما، کم مى گردد. و اکثر مردم به این بیمارى مبتلا مى باشند. ستونفقراتشان ناقص است ؛ شکستگى زیاد در استخوانهاى آنهامخصوصا کشاله ران آنها پیدا مىشود
پیامبر اسلام (ص)  مى فرماید:
لیس یجزى مکانالطعام و الشراب غیر اللبن
از خوردنیها و آشامیدنها چیزى جانشینشیر نیست .
بیمارى چیزى جز کمبود نیست و چون شیرمانع کمبودى است مانع جمیع امراض هم مى باشد
پیامبر اکرم در باره زنام حامله توصیه فرمودهاست که به آنها شیر داده شود که خوردن شیر سبب زیاد عقل کودکشان مى گردد.
قالالنبى (ص)اسقوا نسائکمالحوامل الالبان . فانها تزید فى عقل الصبى
خوردنیک لیوان شیر همه روزه بطور صبحانه براى زن حامله تقریبا ضرورى است . نوازد براىتامین کلسیم بدن خود احتیاج به مقدار زیاد کلسیم دارد و باید آن را مادر از راهتغذیه تامین نماید

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو

/ 0 نظر / 40 بازدید