اهمیت میوه ها در اسلام

اهمیتى که اسلامبراى میوه ها قائل است بیشتر از بسیارى از غذاها است در قرآن مجید آیات زیادى استکه بطور عموم نام میوه ها را برده ، و آنها را دلیل بر عظمت آفریدگار قرار داده ، وبعضى آیات از میوه مشخص نامبرده است .
از آیاتى که بطور عمومى و خصوصى نام میوهها را بر ده این آیه است
.
و هو الذى انشا جنات معروشات وغیر معروشات ، و النخل و الزرع مختلفا اکله و الزیتون و الرمان متشابها و غیرمتشابه کلوا من ثمره اذااثمر (1)

خداوندآفرید باغهایى که نیازمند به داربست است ، و باغهایى که نیازمند به آن نیست و نیزآفرید خرما و بذرهایى که از جهت خوراک متفاوتند، و بوجود آورده زیتون و انار کهبرخى شبیه به هم ، و بعضى بى شباهت به یکدیگرند، و هرگاه میوه و ثمره آنها رسید ازآنها بهره بردارى کنید.
در این آیه ، از خرما، دانه هاى زراعتى (گندم ، جو وبرنج ...) زیتون و انار نامبرده شده ، ضمنا باید دانست میوه هایى که در قرآن نامآنها برده شده از نظر خاصیت غذایى با بعضى دیگر از میوه ها قابل مقایسهنیستند.

 


اهمیت میوه ها در نظر پیشواى اسلام پیغمبر(ص ) بقدرى زیاد بوده که درروایتى چنین آمده است :
کان رسول الله صل الله علیه و آلهاذا اتى بفاکهة حدیثة قلبها و وضعها على عینیه و یقول : اللهم اریتنا اولها فارنااخرها (2)

وقتى میوه تازه اى براى پیغمبر(ص ) مىآورند آنرا مى بوسید و بر دو چشم خویش مى گذارد و مى فرمود: بار خدایا. ابتداى آمدناین میوه را به ما نشان دادى اواخر این میوه را نیز به ما نشان ده .
از اینروایت دو مطلب استفاده مى شود
:
1- احترام به نعمتهاى خداوند، زیرا قدرت و علمخداوند در یک میوه کاملا نمایان است که از چوب خشکى با گذشت چند ماه میوه اى باطراوت ، زیبا خوش رنگ و معطر بوجود مى آورد
.
2- عظمت و اهمیت میوه از نظر موادخوراکى و غذایى و تاءثیرى که در سلامت و حفظ جوانى انسانها دارد
...
بهتر است نقشمیوه در سلامت انسانها را از زبان یک پزشک غذا شناس ‍ بشنویم
.
دکتر (اتو کارک)  مى گوید
:
هر پوى که به مصرف خرید میوه ها برسانید، سرمایه اى است که بخوبى حفظشده و مقاومت ما را در مقابل بیماریها افزایش مى دهد، شما میگوئید میوه ها گرانهستند من از شما مى پرسم دواها چطور؟ (3)

پی نوشتها:

1- سوره انعام آیه 141
2- بحار ج 66 ص 119
3- سبزیها و میوه هاى شفا بخش ص 118

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو

/ 0 نظر / 13 بازدید