چگونه بخوریم تا سالم بمانیم - قسمت آخر

31- اسراف کردن
در خوردن ونوشیدن از اسراف بپرهیزید
خداوند سبحان در قرآن کریم مىفرماید:
بخورید و بیاشامید ولى اسراف نکنید، که خداوند اسراف کنندگان را دوستندارد.
اعراف ، آیه ى 31
32- شکرگزارى بعد از غذا
پایان هر غذا شکرگزارى از نعمت هاى خدا رافراموش نکنید.
خداوند سبحان در قرآن کریم مى فرماید:
اى کسانیکه ایمان آورده اید، از خوراکى هاى پاکیزه اى که روزى شماقرار داده ایم بخورید، سپاسگزار خدا باشید، اگر او را عبادت مىکنید.
بقره ، آیه ى 172
33- نمک پس از غذا
در پایان غذا هم کمى نمک بخورید
امامباقر (علیه السلام ) فرمودند:
خداوند به حضرت موسى (علیهالسلام ) وحى کرد که قوم خود را امر کن غذا را با نمک آغاز و با آن پایان دهند، درغیر این صورت اگر دچار هر بیمارى شدند جز خود را ملامت نکنند.
طب الائمه
34- خلال کردن
پس از صرفغذا، خلال کردن را فراموش نکنید
رسول گرامى اسلام (صلى الله علیه و آله)فرمودند:
خلال کنید، چون خلال کردن دهان را پاکیزه مى کندو براى لثه ها خوب است .
کافى ، ج 6، ص 376
35- خلال نکردن
با چوب ریحانو چوب درخت انار خلال نکنید
امام صادق (علیه السلام ) فرمودند:
از خلا کردن با چوب ریحان و چوب درخت انار بپرهیزید، که این کار رگجذام را در بدن تحریک مى کند.
خصال ، ص 63
36- شستن دهان
پس از خلالکردن ، دهانتان را حتما بشوئید
امام حسین (علیه السلام ) فرمودند:
امیر المؤ منین به ما دستور مى داد تا بعد از خلالکردن ابتدا سه بار دهان را شستشو دهیم و سپس آب بنوشیم .
النهایة ، ج 2، ص 99
37- مسواککردن
پساز هر غذا مسواک کردن را فراموش نکنید.
رسول گرامى اسلام (صلى الله علیهو آله ) فرمودند:
مسواک ده فایده دارد، دهان را پاکیزه مىکند،
موجب رضایت خداوند است ، حسنات را تا هفتاد برابر افزون مى کند، سیره ى مناست و استحباب دارد، زردى دندان را مى زداید و دندان ها را سفید مى کند، لثه رامحکم مى کند، بلغم را مى برد، ضعف چشم را برطرف مى نماید و اشتها را زیاد مىکند.
خصال ، ص 481

  

٣٨- استراحت پس از غذا
پس از صرف غذا کمى استراحت نمائید
امام صادق (علیه السلام)فرمودند:
به پشت خوابیدن ، پس از خوردن غذا، بدن را فربهو غذا را هضم مى کند و ناراحتى را برطرف مى گرداند.
(معمول امام رضا(علیه السلام ) آن بود که هرگاه غذا تناول مى کرد به پشت مى خوابید و پاى راستش رابر روى پاى چپش قرار مى داد.
سفینة البحار، ج 1، ص 27
39- حمام کردن پس از غذا
هرگز با شکمپر حمام نکنید
امام رضا (علیه السلام ) فرمودند:
با شکم پر حمام نگیرید چون سبب تولید قولنج مى شود.
رسالة ذهبیه ، 29 - 26
40- دوتوصیه ى مهم !
تا گرسنه نشدید غذا نخورید و تا سیر نشدید دست از غذابکشید
پیامبر گرامى اسلام (صلى الله علیه و آله ) فرمودند:
در حالى غذا بخور که اشتها داشته باشى و هنگامى دست از غذا بکش ‍ کههنوز اشتهایت باقى است .
بحار، ج 62، ص 291
41- چهار توصیه مهم !
این چهارتوصیه ى مهم را حتما بکار بندید
حضرت على (علیه السلام ) به فرزندشانامام حسن (علیه السلام ) فرمودند:
چهار کلمه به تو مى آموزمکه تو را از درمان بى نیاز سازد.
-
تا گرسنه نباشى غذا مخور، و هنوز مایلبه غذا باشى دست از آن بردار، غذا را به جا و نیکو بخور (خوب بجو) و هنگامى کهخواستى به بستر روى خود را به بیت الخلاء عرضه کن (به مستراح برو(
خصال ، ح 60

منبع: کتاب چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

/ 1 نظر / 44 بازدید
ص.طراوت

وبلاگ خیلی خوبی دارین نظرتون در رابطه با تبادل لینک چیه؟