اسلام و تغذیه

اگر تمام قوانین و دستورات اسلام را بررسى نمائیم با این حقیقت روبروخواهیم شد که دستورات اسلام منحصر به یک رشته از احتیاجات خواسته هاى بشرى نیستبلکه اسلام جنبه هاى روانى و جسمى هر دو را در نظر داشته و برنامه هاى مفصل و دقیقىبراى هر دو قسمت معین نموده است

 

http://daressalam.persianblog.ir


این موضوع با مطالعه همه جانبه قرآن مجید وروایات پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام کاملا روشن و واضح مى شود و بخوبى معلوممى گردد که دین اسلام جامع همه جهات است در قسمت اهمیت سلامت جسم و دستورات بهداشتىو خواص میوه ها و سبزیها و غذاها و تغذیه مى توان فصل بزرگى را در اسلام پیدا کردکه بعضى از آنها در این زمان عنوان معجزه پیدا کرده و براى نمونه به این مطلب کهنویسنده کتابخواب و خوراکاز قول امام صادق (ع ) آورده توجه فرمایید وى مىنویسد:
امروز ثابت شده است که کاهو سرشار از کلسیمبوده و ویتامین هاى آ - ب - ث - د (ى 1) زیاد دارد و به همین جهت خلقت گویچه هاىقرمز خون را زیاد مى نماید (1)

پی نوشتها:

1- خواب و خوراک ص 205 مدرک روایت فروع کافى ج 6 ص 367 و بحارالانوار ج 66 ص 239 است

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو

/ 0 نظر / 61 بازدید