سیر و هضم غذا در آیورودا (ayurveda in digestion and garlic)

سوء هاضمه
سیر اکثرا جهت بهبود ناراحتى هاىهضمى گروه واتا از جمله : کم شدن تراوشات هضمى ، بى نظمى اشتها، سکسکه و حالت قبضمزاج ، نفخ روده ، گاز و یبوست با حالت خشکى و سفتى مدفوع مصرف مى شود . با گروه پىتا نیز تعارض دارد . موجب تراوشات هضمى زیاد، سوزش قلب و احساس گرما مى شود .
اسهال(diarrhea )
سیر به طور وسیع در سطح جهان براىاسهال مصرف مى شود و اکثرا براى اسهال ناشى از ارگانیزم هاى عفونى از جمله اسهالخونى که آنتى بیوتیک سیر اثر مستقیم بر ضد آن دارد . متخصصان آیورودا از دادن سیرتحت شرایط زیر از جمله درجه حرارت بدنى بالا، افروختگى صورت و درد مداوم معده ،خوددارى مى کنند .
اختلال در جذب (malabsorption )
بسیارىاز حالات : خستگى مزمن ، حساسیت غذائى و عفونت کندیدا به علائم مشخصه بد جذب شدنغذا مربوط مى شود . ممکن است شخص ‍ خیلى خوب تغذیه کند، اما هضم غذا ضعیف و موادغذائى لازم جذب روده نشود . علائم حاصله : غذاى هضم نشده در مدفوع ، ضعف و ناتوانىقواى جنسى ، اشتهاى کم و یبوست و یا اسهال مى باشند . این حالت بین عده زیادى ازغربى ها که مشکل هضمى دارند، احتمالا به ایجاد آرتروز و بیمارى هاى مزمن کمک مى کندو این علامات در سرتاسر دنیا بیشتر به عدم تعادل بین دو گروه واتا و کافا مربوط استتا به گروه پیتا . سیر داروى بسیار خوبى براى معالجه آنها است .


حساسیت هاى غذائى (allergies food)
حساسیت به لبنیات و گندم درآمریکاى شمالى بسیار متداول است . حساسیت هاى ناشناخته موجب بسیارى از مشکلات استاز جمله کمى انرژى ، اختلال در هضم غذا و مشکلات هیجانى . حساسیت نسبت به دو غذاىاصلى در بین گروه کافا بسیار رایج است که سیر و سایر محرک هاى هضمى ممکن است شفابخشباشند .
تب ها (fevers )
حتى تب ها که طبیعتا گرم هستند،براى طبایع سه گانه با هم تفاوت دارند . تب گروه واتا فاقد نظم و در طول روز بالا وپایین مى رود و مبتلایان از بى خوابى و بى قرارى و درد، رنج مى برند. تب گروه کافادرجه کمترى دارد و با از دست دادن اشتها، سنگینى ، خستگى و احساس سرما همراه مىباشد . تب گروه پیتا با حرارت زیاد بدنى و احساس سوختن ، زردى ، بار زبان و کج خلقىهمراه مى باشد . سیر مداواى خوبى براى دو گروه اول و همراه عوارض زیاد براى گروهسوم است .

منبع: کتاب قدرت شفابخشى سیر

/ 0 نظر / 10 بازدید