چگونه بخوریم تا سالم بمانیم - قسمت سوم

21 - سبزى با غذا
 
بر روى سفره ى غذا سبزى را فراموش نکنید
 
پیامبر گرامى اسلام (صلى الله علیه و آله ) فرمودند:
 
سفره هاى خودتان را با سبزى ها بیارائید، زیرا انواع میکروب ها رانابود مى سازد.
 
طب النبى . ص 3
 
22- غذاى ریخته شده در سفره
 
بهتر استغذاهاى ریخته شده بر روى سفره را بخورید
 
حضرت على (علیه السلام)فرمودند:
 
امورى موجب رزق و روزى انسان مى شود: (که از جملهى آن امور) - خوردن غذاهاى ریخته شده بر سر سفره است .
 
طب و درمان ، ص 49
 
23- نوشیدنبین غذا
 
سعى کنید در بین غذا آب نیاشامید
 
امام رضا (علیه السلام)فرمودند:
 
هر کس بخواهد که معده اش ناراحت نشود، در بین غذاآب نیاشامد تا وقتى که خوردن غذا پایان پذیرد. هر کس در هنگام خوردن طعام آب بخورد،بدنش مرطوب و معده اش ضعیف گردد و رگ ها جوهر و قوت غذا را نمىگیرند.
 
مستدرک الوسائل
 
24- نوشیدن آب با غذاى چرب
 
از نوشیدن آب، پس از غذاى چرب اجتناب نمائید
 
امام صادق (علیه السلام)فرمودند:
 
آب خوردن روى غذاى چرب ، درد را به هیجانآورد.
 
وسائل الشیعه ، ج 17، ص 190
 
25- آب سرد و غذاى گرم
 
از نوشیدن آب سرد پس از غذاى گرم بپرهیزید
 
امام رضا (علیه السلام ) فرمودند:
 
نوشیدن آب سردپس از غذاى داغ و شیرینى ، باعث از بین رفتن و فساد دندان ها مىگردد.
 
بحارالانوار، ج 4 

 26-زیاد نوشیدن
 
از زیاد خوردن و زیاد نوشیدن بپرهیزید
 
رسول گرامى اسلام (صلى الله علیه و آله ) فرمودند:
 
دل هاى خویش را بازیاد خوردن و زیاد نوشیدن نمیرانید، که دل چون زراعت است ، وقتى آب آن زیاد شدخواهد مرد.
 
نهج الفصاحة ، ح 2489
 
27- جرعه جرعه نوشیدن
 
بهتر است آب را جرعه جرعه بنوشید
 
حضرتعلى (علیه السلام ) فرمودند:
 
بارها ناظر پیغمبر اکرم (صلىالله علیه و آله ) بودم ، آن حضرت هرگاه آب مى آشامید، سه مرتبه در بین آشامیدن نفسمى کشید، و رد هر مرتبه که مى خواست شروع به آشامیدن کند به نام خدا شروع مى کردندو بعد از نفس کشیدن الحمدلله مى گفتند.
 
بحارالانوار،ج 1، ص 476
 
28- سر کشیدن آب
 
هنگامى که آبمى نوشید آب را یک مرتبه سر نکشید
 
رسول گرامى اسلام (صلى الله علیه وآله ) فرمودند:
 
هرگز تشنه شدید آنچنان آب بیاشامید که گویىآب را مى مکید و هرگز آن را لاجرعه (یکمرتبه ) سر نکشید، بلکه آن رابمکید.
 
طب النبى ، ص 5
 
29- نوشیدن در ظرف ترک خورده
 
سعى کنید درظروف ترک خورده آب ننوشید
 
رسول گرامى اسلام (صلى الله علیه و آله)فرمودند:
 
از کناره ى دستگیره ى ظرف و جاى شکستگى آن آبنیاشامید.
 
سفینة البحار، ج 1
 
30- ایستاده نوشیدن
 
سعى کنید ایستاده آب نیاشامید
 
رسولگرامى اسلام (صلى الله علیه و آله ) فرمودند:
 
فردى از شماایستاده آب نیاشامد.
 
طب النبى ، ص 4

منبع: کتاب چگونه بخوریم تا سالم بمانیم

/ 0 نظر / 10 بازدید